Activiteiten

Diensten Loonbedrijf van de Meent

Verhardingen en bestrating

Met onze jarenlange ervaring is het bestraten van opritten, tuinen en terrassen geen enkel probleem. Maar ook het plaatsen van verhardingen of halfverhardingen (o.a. dolomiet, grind of kiezel) is voor ons een fluitje van een cent.

Wij bezitten de juiste machines en hebben veel ervaring. Dus zoekt u iemand voor deze werkzaamheden? Vraag ons! Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

 

Agrarische werk

Heeft u niet genoeg tijd voor uw agrarische werkzaamheden? Of komt u personeel of materieel te kort? Vraag ons voor het verzorgen van allerlei agrarische werkzaamheden, zoals maaien, klepelen, oogsten, persen of hakselen.

Vraag ons ook voor injecteren van drijfmest, verstrooien van vaste mest, zaai klaar maken, slootonderhoud en gewas bescherming. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

Grondwerk

Zoekt u een bedrijf voor gedegen grondwerk ter voorbereiding van de bouw of aanleg van uw tuin? Vraag ons voor uitgraven en ophogen van grond, nivelleren en egaliseren van terreinen, onderhoud van bermen, afvoeren van verschillende soorten grond of de tijdelijk opslag van grond.

Daarnaast verkopen wij diversen soorten grond. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

Sloop- en afbraakwerken

Het slopen van gebouwen en terreinen moet op een verantwoorde en veilige manier gebeuren. Schakel daarom ons in voor het:

  • Opbreken van verhardingen of halfverhardingen
  • Slopen van gebouwen of terreinen
  • Het kaal maken van tuinen of buitenruimtes. 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!